PowerTilt
Produktmodeller
Individuellt anpassade för att passa din maskins viktklass

Modell PT-06 PT-6W PT-07 PT-08 PT-09 PT-10 PT-11 PT-12
Maximal maskinvikt
kg
3,800 4,775 6,800 9,100 13,000 20,000 27,000 34,000
Ungefärlig PowerTilt®-vikt
kg
75 85 145 195 260 385 545 680
Total tilt
180°* 180°* 180° 180° 134° 134° 134° 134°
Nödvändigt oljeflöde
l/min
3 - 6 3 - 6 16 - 12 12 - 20 24 - 28 24 - 32 32 - 44 36 - 52
Krets tryckomfång
200 - 207 bar (gäller alla modeller)

Anmärkning: ett tvåvägs extra hydrauluttag krävs för åtgärden.
* Den faktiska rotation kan variera något.