Varför Helac?

Ledande i branschen med innovation i 40 år


Innovation
  • Över 50 amerikanska och internationella patent Beprövade tekniska processer och program sedan 1968

Hög kvalitet, kostnadseffektiva lösningar
  • Kontinuerlig kvalitet och processförbättringar på alla områden
  • Toppkvalitativ datoriserad utrustning

Kundleverans i tid
  • Kanban-produkt, återanskaffningssystem
  • "Just-in-time" (JIT) leverans
  • "Vendor managed inventory" (VMI, säljarlett lager)

Lyhörd service
  • 24 timmars handläggningstid på delar för vanliga artiklar
  • Full vriddonsgaranti
  • Renoveringstjänst för ställdon